U ORGANIZACIJI POU U KIC-u ĆE SE ODRŽATI 22 EDUKACIJE NA TEMU PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI KAO DIO PROVEDBENIH AKTIVNOSTI PROJEKTA “OKRENI LIST”

„Okreni list“

 Projekt Grada Gospića kojem je cilj jačanje svijesti lokalnog stanovništva o promociji zdravlja i prevenciji bolesti

Voditeljica projekta je Nikolina Tonković Čorak. Ukupna vrijednost projektnih aktivnosti iznosi 263.618,19 kuna, i u potpunosti su financirane  iz sredstava OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je potaknuti sugrađane da okrenu list u životu bilo to sa preventivnim pregledima, drugačijom ishranom ili načinom života. Istraživanja su pokazala da se bolesti najčešće javljaju zbog nepravilne prehrane, stresa ili loših životnih navika. Uzrok smrtnosti u našoj Županiju na prvom mjestu su bolesti cirkulacijskog sustava poglavito kardiovaskularne, stoga se Grad Gospić uključio u provedbu ovakvog projekta i bio je jedini grad koji je u Hrvatskoj prema Odluci I o financiranju sklopio Ugovor sa Ministarstvom zdravstva.

U sklopu projekta održat će se 22 edukacije na temu prevladavanja straha od pregleda, edukacija o zdravlju vida i očni tlak, edukacija o zdravlju jetre te pregled jetre, edukacija o sprječavanju ovisnosti internetu, mobitelu,video igricama, edukacija o bolestima dišnog sustava i alergije (astma, bronhitis), edukacija o sprječavanju ovisnosti o alkoholu, edukacija o mjerama idealne tjelesne težine prihvatljive za zdravlje, kardiovaskularne bolesti sa mjerenjem razine krvnog tlaka, masnoće i šećera u krvi,  edukacija o ovisnosti o lijekovima, edukacije o prevenciji raka dojke i pregled mobilnim mamografom, edukacija o ovisnosti o nikotinu, edukacija o artritisu, bipolarni poremećaji, edukacija o sprječavanju ovisnosti o kupovini, edukacija o HPV-u i edukacija o sprječavanju ovisnosti o igrama na sreću.

 

%d bloggers like this: