TIJEKOM 2024. GODINE REALIZIRAMO ERASMUS + PROJEKT U ŠUMI KAO U UČIONICI

POU Gospić započinje s implementacijom Erasmus projekta  „U šumi kao u učionici“

Modelna šuma Istra, POU Gospić te još troje partnera će u sljedećih 15 mjeseci implementirati projekt iz šumske pedagogije kojeg je program Erasmus + Mala partnerstva u školskoj edukaciji odlučio financirati sa 60.000 eura. Osim navedenih, partneri na projektu su Šumarski institut iz Ljubljane, Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin i Osnovna škola „Vazmoslava Gržalje“ Buzet.

„Ovaj projekt rezultat je suradnje Pučkog otvorenog učilišta Gospić i udruge Modelna šuma Istra započete još 2020. godine kada smo organizirali prvu cjelodnevnu radionicu iz Šumske pedagogije“, istaknula je ravnateljica POU Gospić Irena Peša.

Šumska pedagogija i edukacija na otvorenom od izuzetne su važnosti za cjeloviti razvoj djece pa projekt doprinosi senzibiliziranju i educiranju odgojno – obrazovnih stručnjaka o šumskoj pedagogiji i njezinim metodama te se njime postavlja kamen temeljac za razvoj ove djelatnosti u Hrvatskoj.

Cilj je unaprijediti kompetencije učitelja razredne nastave i odgajatelja zaposlenih na području Like i Istre.

„Projektom nastojimo odgajatelje i učitelje razredne nastave s područja Istre i Like praktično osposobiti za rad s djecom po metodologiji i načelima šumske pedagogije. Stvaramo jezgru buduće mreže šumskih pedagoga u Republici Hrvatskoj, ali i osnažujemo međunarodnu suradnju šumskih pedagoga. Opipljiv rezultat projekta biti će edukativni materijal u obliku e-knjige namijenjen edukatorima šumske pedagogije kao sredstvo (alat)  za planiranje rada s djecom“, navodi Ana Fornažar voditeljica projekta i predsjednica Modelne šume Istra.

Slovenski partner, Šumarski institut iz Ljubljane pomoći će hrvatskim partnerima kroz prenošenje već postojećih praksi iz Slovenije te je odgovoran partner za izradu e-priručnika kojeg će edukatori koristiti u svom budućem radu čime će dugoročno utjecati na podizanje svijesti o važnosti i dobrobitima šuma i šumskih ekosustava. E- knjiga ili priručnik u digitalnom obliku biti će namijenjen za korištenje s vrtićkim i rano školskim skupinama.

Projektni partner iz Like, Pučko otvoreno učilište Gospić i Modelna šuma Istra će kroz ovaj projekt započeti formiranje regionalnih centara za pružanje stručne podrške u provedbi šumske pedagogije.

Ovaj je projekt početak međunarodne suradnje na osmišljavanju kurikuluma za stjecanje formalne kvalifikacije za obavljanje profesije – šumski pedagog. Kao dugoročni cilj partneri su zacrtali verifikaciju edukacije za šumske pedagoge (slično kao što su verificirani programi za muzejske pedagoge).

Odgajatelji i nastavnici iz partnerskih institucija sudjelovati će na edukacijama u Sloveniji, Istri i Gospiću koje će se organizirati u sklopu projekta.

„U ožujku ćemo pripremiti Međunarodni trening iz šumske pedagogije i upoznavanje dobrih praksi u Sloveniji, a potom slijedi Edukacija budućih edukatora šumske pedagogije u Istri u svibnju 2024. te u Lici u listopadu iste godine“, nadovezuje se magistra šumarstva Ana Fornažar.

Posebna vrijednost ovog projekta je što u Hrvatskoj ne postoji strukturirani program edukacije iz šumske pedagogije koji stručnjake može usavršavati na tom području i tako njihovim institucijama omogućiti da se profiliraju kao institucije koje integriraju takav oblik rada.

Tijekom didaktičkih igara, djeca formiraju određeni stav prema prirodnom okruženju, jer imaju priliku s šumom uspostaviti poseban, bliski odnos. Za njih ona može biti mjesto na kojem se osjećaju sigurno i kao kod kuće, a istovremeno im nudi nove izazove.

Pozitivno iskustvo u šumskom okruženju kod djece ostavlja trag i formira „dobar“ odnos prema prirodi, dok se istovremeno razvijaju kognitivne, emocionalne i motoričke vještine i sposobnosti.

Rezultatima projekta, hrvatski partneri približit će se suvremenim tendencijama u edukaciji i odgovorit će na iskazane potrebe edukatora, koji su istaknuli da u svom radu s djecom nemaju dovoljno znanja kako bi s djecom kvalitetno i sadržajno boravili u prirodi i šumi.

Posebna pažnja bit će usmjerena na mogućnost provedbe metodologije šumske pedagogije u radu s djecom s teškoćama, tako da će dio aktivnosti biti posvećen inkluziji.

 

TIJEKOM 2024. GODINE REALIZIRAMO ERASMUS + PROJEKT U ŠUMI KAO U UČIONICI

Sa radionice Šumske pedagogije održane u Jasikovcu 2020. godine

TIJEKOM 2024. GODINE REALIZIRAMO ERASMUS + PROJEKT U ŠUMI KAO U UČIONICI

%d bloggers like this: