TEČAJ IZRADE PRIRODNIH SAPUNA

Voditelj tečaja: Matej Plavček, mag.prim.educ. i fitoaromaterapeut, Basium obrt za usluge
Prijava: prijava za tečaj i rezervacija mjesta putem e-maila: matejplavcek@gmail.com
Broj mjesta je ograničen.
Cijena: 140,00 EUR

TEČAJ IZRADE PRIRODNIH SAPUNA

Prirodni sapuni i njihova izrada
Sapun kao proizvod rezultat je miješanja ulja biljnog ili životinjskog podrijetla i natrijevog (ili
kalijevog) hidroksida (lužina). Miješanjem lužine i ulja dolazi do reakcije saponifikacije što dovodi do
neutralizacije lužine tijekom nekoliko tjedana sazrijevanja sapuna. Stoga možemo zaključiti da se
sapun radi s lužinama, ali ih ne sadrži.
Sadržaj tečaja: sapuni
1. Uvod i definiranje sapuna i procesa saponifikacije
2. Sirovine u izradi sapuna (biljna ulja, lužine, boje i mirisi, dodaci)
3. Praktični savjeti i recepture za različite tipove kože.
4. Vrste krutih sapuna koji se izrađuju na radionici:
– Jednostavni sapun za ruke
– Sapun s medom i voskom
– Dezinfekcijski sapun sa čajevcem i ružmarinom kt cineol
– Sapun s mastima, maslacima i mljevenom kavom (piling sapun)
– Sapun sa zobenim pahuljicama (piling sapun)
– Sapun “šefa kuhinje”
Stjecanje znanja i vještina: tijekom tečaja svaki polaznik savladati će tehnike izrade i biti osposobljen
samostalno izrađivati sapune uz korištenje natrijeve lužine (NaOH) i masnih ulja biljnog i životinjskog
porijekla. Svaki će polaznik savladati primjenu aditiva u sapunima, fillera, tekućih i praškastih boja,
primjenu mirisa (eteričnih ulja i mirisnih ekstrakata) i drugih sastojaka koji se mogu dodavati u
sapune.
Trajanje: Radionica je jednodnevna (5 punih sati).
Svaki polaznik izrađuje sve vrste sapuna te iste može ponijeti sa sobom kući. Svaki polaznik dobiva
skriptu s teorijskim gradivom i receptima sapuna s tečaja kao i još 7 dodatnih receptura. Uz sve to,
polaznik dobiva video materijale „Kako napraviti sapune korak po korak“. Svaki polaznik ima pravo na
online dodatne konzultacije s voditeljem tečaja u dogovoreno vrijeme.

%d bloggers like this: