Tamburaški sastav

Tamburaški sastav osnovan je 1994.g. za potrebe djelovanja Folklornog ansambla “Dr. Ante Starčević”, čijim bi se radom i nastupima približila i promicala tradicionalna glazbena baština Like, ali i popularizirala tamburica kao izvorno pučko glazbalo.

Tijekom svog dosadašnjeg postojanja i rada, tamburaški sastav sa folklornim ansamblom nastupao je na brojnim manifestacijama i smotrama folklora diljem Hrvatske, ali i u inozemstvu. Repertoar koji se najčešće izvodi, temelji se na pjesmama autohtonog glazbenog izričaja, ali i na reprodukciji brojnih popularnih glazbenih djela napisanih za tamburicu.

Danas stalnu postavu TO POU Dr. A. Starčevića broji 11 članova.Treba naglasiti da se posebna pozornost poklanja radu sa kontinuiranom pomlađivanju tamburaškog sastava kroz okupljanje i rad sa učenicima osnovnih škola.

U tu svrhu osnovana je  škola tambure, koju polaznici pohađaju dva puta tjedno, dok svako okupljanje traje dva školska sata. Na taj način se kod polaznika razvija naklonost prema tamburaškim instrumentima i tradicionalnoj glazbi, te prvenstveno potiče  i razvija njihov osjećaj i odnos štovanja prema vlastitoj tradiciji i kulturi.

Svake godine vrši se i upis novih polaznika škole tambure, koji nakon završene 1. godine izobrazbe, te prema stupnju dostignutog glazbenog razvoja, bivaju pridruženi starijoj skupini polaznika.

Vrste glazbala koja čine tamburaški  sastav su : prim (bisernica), brač, bugarija, čelo i berda

Svako od ovih glazbala specifično  je  po obliku, štimu (ugađanju), načinu sviranja, kao i po boji zvuka.

U okviru nastavnog plana i programa početnici su savladavali osnove sviranja tamburaških instrumenata i tamburaške glazbe. Kroz teoretsku nastavu osebno se želi ukazati na značenje tradicijske i predajne kulture, kao i važnost očuvanja kulturnog i glazbenog naslijeđa RH sa posebnim akcentom na ličku tradicijsku baštinu.

Valja istaknuti, da polaznici škole tambure redovno nastupaju i to dva puta godišnje u okviru koncerta učenika osnovne glazbene škole Gospić, na kojima predstavljaju sve ono što su tijekom redovnog obrazovnog ciklusa savladali.

 

Ul. Dr. Franje Tuđmana 5

53000 Gospić

Hrvatska (Croatia)

Voditelj tamburaškog sastava: Slaven Stilinović

tel. 053/560 039

fax. 053 573 221

 

OIB   42383149470

IBAN HR65 2390 0011 1003 9909 9

e-mail: animacija@pou-gospic.hr