Tamburaški orkestar

Tamburaški sastav osnovan je 1994.g. pod vodstvom Slavena Stilinovića. U početku tamburaški je sastav djelovao u sklopu Folklornog ansambla “Dr. Ante Starčević”, kako bi se promicala tradicionalna glazbena baština Like, ali i popularizirala tamburica kao izvorno pučko glazbalo.

Tijekom svog postojanja i rada, tamburaški sastav je sa folklornim ansamblom nastupao na brojnim manifestacijama i smotrama folklora diljem Hrvatske, ali i u inozemstvu. Repertoar koji su izvodili, temeljio se na pjesmama autohtonog glazbenog izričaja, ali i na reprodukciji brojnih popularnih glazbenih djela napisanih za tamburicu.