PROJEKT “KORAK PREMA JEDNAKOSTI 2”

Grad Gospić i ove godine provodi projekt “KORAK PREMA JEDNAKOSTI 2” kojim se osigurava zapošljavanje 14 pomoćnika u nastavi za 16 učenika s teškoćama u razvoju.
Za 8 pomoćnika koji do sada nisu imali završeno osposobljavanje Grad Gospić je osigurao besplatnu edukaciju, koja je u vremenu 09. do 11. rujna provedena u našem Učilištu.

%d bloggers like this: