PROJEKT AKTIVNO PREMA ODRŽIVOSTI

Projekt Aktivno prema održivosti! provodi udruga Trećeprostor u partnerstvu sa Pučkim otvorenim
učilište Dr. Ante Starčević iz Gospića. Projekt se provodi na području grada Gospića i okolnih općina.
Uslijed dugotrajnih pandemijskih ograničenja u posljednje dvije i pol godine, uočeno je kako su mladi
uvelike izgubili kontinuitet aktivnog sudjelovanja u kulturnom i javnom životu te su izgubili vrijedno
znanje i iskustvo volontiranja i sudjelovanja u kreiranju sadržaja za mlade (koncerti, festivali, izložbe,
javne tribine). Posebno su pogođeni mladi iz nerazvijenijih, manjih sredina u kojima ne postoji velik
broj kulturnih i zabavnih sadržaja. Kroz projekt Aktivno prema održivosti' udruga Trećeprostor
zajedno sa Pučkim otvorenim učilištem dr. Ante Starčević iz Gospića intenzivno
radi sa većom skupinom mladih te im pruža sveobuhvatnu edukaciju i iskustvo u području
društveno korisnog rada u zajednici.

Do sada je odrađen ciklus edukativnih radionica kroz koje su mladi naučili: Kako angažirati volontere i voditi
volonterske grupe?; Kako uspješno i samostalno komunicirati i pregovarati sa lokalnim
predstavnicima vlasti?; Što su to društveno korisne kampanje i kako ih provoditi?  Kako organizirati
kulturni događaj u svom gradu/mjestu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako ne bi sve stalo samo na edukaciji, udruga Trećeprostor će pružiti mladima i izravno iskustvo sudjelovanja u organiziranju jednog većeg javnog događanja, Festivala održivosti.

Skupina mladih će imati priliku u praksi primijeniti stečeno znanje te uz mentorsku potporu udruge Trećeprostor i POU Gospić sudjelovati u svim etapama organizacije dvodnevnog festivala (promocija, osmišljavanje programa, suradnja sa lokalnom samoupravom itd.).
Cilj festivala je da mladi kroz multimedijske alate (film, izložbe, fotografiju, predstave) javno
progovore o lokalnim izazovima (korupcija, odlazak mladih, nedostatak društvenog sadržaja) te na taj način preuzmu odgovornu ulogu u zajednici i povećaju svijest građana o lokalnim problemima. U sklopu organizacije festivala biti će angažirani i odrasli članovi Pučkog otvorenog učilišta koji će
svoje vrijedno znanje prenositi mladima.

Na ovaj će se način Pučko otvoreno učilište, kao iznimno važna ustanova u zajednici, koja obrazuje generacije mladih ljudi, dodatno etablirati kao mjesto unutar kojeg mladi kreiraju, unutar kojeg se povezuju te uče kako biti odgovorni i produktivni građani. Mladi će stečena znanja i vještine primjenjivati kako za obogaćivanje kulturnog i javnog života svoje zajednice tako i za svoj vlastiti
profesionalni napredak.

Projekt se provodi u razdoblju od 1.9.2022. do 31.6.2023. Ukupna vrijednost projekta je 11.968,28 €.
Službena stranica udruge Trećeprostor http://treceprostor.com/ Voditelj projekta i kontakt osoba kojoj
se možete obratiti sa svim pitanjima je Roko Nakić ronakiczd@gmail.com.
"Projekt Aktivno prema održivosti! je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima
Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.„

%d bloggers like this: