Predbilježbe kandidata za tečajeve

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
„Dr. Ante Starčević”

Gospić

PROVODI PREDBILJEŽBE KANDIDATA ZA JESENSKI SEMESTAR 2014./2015.

TEČAJ ENGLESKOG I
NJEMAČKOG JEZIKA

A1, A2 stupanj-pripremni i završni modul

po verificiranom programu stranih jezika za odrasle
(CEF-europski standard).

Trajanje programa po modulu je 70 školskih sati

 (2 x 2 školska) sata tjedno.

 Cijena programa – 2.200.00 kn + 220.00 kn literatura.
 Mogućnost plaćanja u 4 rate.

Po završetku pripremnog modula polaznik dobije potvrdu o položenom modulu,

a na kraju A1 ili A2 stupnja polaznik pristupa polaganju završnog ispita

(pismeni i usmeni dio) te dobije svjedodžbu o znanju stranog jezika

po CEF-u (europski standard) s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Prijave se primaju do 23. rujna 2014.

Prijave i informacije: tel: 053/560-035, mob: 099/5560-035

ili

osobno u Učilištu radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.

www.pou-gospic.hr

 


OSNOVNI TEČAJ ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA

Od I do VI stupnja – (neverificirani program).
 Trajanje tečaja (semestra) – 60 školskih sati
(2×2 školska sata tjedno).
Cijena tečaja – 1.500.00 kn + 150.00 kn literatura.
 Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Prijave se primaju do 23. rujna 2014.

Prijave i informacije: tel: 053/560-035, mob: 099/5560-035

ili

osobno u Učilištu radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.

www.pou-gospic.hr

OSNOVNI TEČAJ INFORMATIKE

PROGRAM:

 Osnove korištenja osobnih računala – 2 šk. sata.
Obrada teksta (Word i Excel) – 16 šk. sati.
Izrada prezentacija (Power Point) – 6 šk. sati.
 Internet i e- pošta (MS Outlook) – 6 šk. sati.
 Trajanje tečaja – 30 školskih sati.
 Cijena tečaja 1.200.00 kn + 90.00 kn udžbenik.
Mogućnost plaćanja u 2 rate
 (2×2 školska sata tjedno).

Prijave se primaju do 23. rujna 2014.

Prijave i informacije: tel: 053/560-035, mob: 099/5560-035

ili

osobno u Učilištu radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.

www.pou-gospic.hr

 

 

%d bloggers like this: