Javna nabava

Plan nabave

 

 


 

BAGATELNA NABAVA 2016.

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA:

 

 


 

BAGATELNA NABAVA 2015.

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA:

 

 


 

 

OBAVIJEST O SPRIJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine” broj: 90/11) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Pučko otvoreno učilište „Dr. Ante Starčević“ Gospić kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

 

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA

 

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) objavljujemo Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma-