EUROPSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA

Europska građanska inicijativa prvi je alat kojim se građanima iz različitih država članica omogućuje da pokrenu zakonodavnu promjenu na europskoj razini. To je jedinstven način na koji građani EU-a pomažu u oblikovanju politika Unije pozivajući Europsku komisiju da predloži nove zakone i sudjeluje u oblikovanju politika. Europska građanska inicijativa, uvedena Ugovorom iz Lisabona, prvi je transnacionalni instrument participativne demokracije u svijetu. U 11 godina djelovanja, građani EU-a već su pokrenuli 103 inicijative. Uspješne inicijative koje prikupe milijun potpisa stavljaju se na dnevni red Europske komisije i mogu postati zakon ili se razmatraju u zakonodavnom postupku.

Europska komisija nastoji podići razinu osviještenosti javnosti kako bi postigli što veće sudjelovanje u demokratskim procesima EU-a.

Europske građanske inicijative mogu izravno utjecati na živote građana. Do sada je registrirano više od 100 europskih građanskih inicijativa, a njih 9 već je dobilo odgovor Europske komisije. Europska komisija trenutačno ispituje više inicijativa. Sve ih možete pronaći ovdje.

Sve o Europskoj građanskoj inicijativi: https://citizens-initiative.europa.eu/_hr

EUROPSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA

%d bloggers like this: