EDUKACIJA U SKLOPU PROJEKTA “IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA”

https://gospic.hr/edukacija-o-odvajanju-otpada/?fbclid=IwAR24yrsqPXJCAuQSvrBMEUjRk0KVG0UlVsKlUB7SFpe9UPa8V-GMI2lDC8U

Edukacija je održana u skladu sa Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, a predavačica gđa. Tajana Brajković je na vrlo slikovit i zanimljiv način ozbiljnu temu predočila u jasnu i primjenjivu u praksi.

%d bloggers like this: