Dvorana Učilišta Gospić

KONCERT  KOMORNOG TRIA:

flauta, klarinet i glasovir

29. listopada 2014.g.

u 19,30 sati

 

Trio čini troje renomiranih i cijenjenih hrvatskih glazbenika.

Na flauti nastupa Ivana Zahirović, cijenjena hrvatska flautistica koja se školovala na Univerzitetu „Mozarteum” u Salzburgu u klasi Irene Grafenauer. Rođena u Sisku, osnovno i srednje glazbeno obrazovanje stekla je na Glazbenim školama u Sisku i Zagrebu, da bi već sa 16 godina bila primljena na Mozarteum gdje je diplomirala 1996. i magistrirala 1998. g., a nakon toga se usavršala u klasi prof. M. Koflera te kod prof. M. Golschmidt u Zürichu. Tamo je diplomirala pedagoški smjer i baroknu flautu. Već sa 20 godina započela je orkestralnu karijeru koja joj je omugućila sviranje u nekim od prestižnih europskih orkestara: Orkestar Opernhaus u Zürichu, Simfonijski orkestar Mozarteum u Salzburgu, Simfonijski orkestar Biel, te Minhenski simfoničari. U Münchenu redovito djeluje u nekoliko ansambala i orkestara, među ostalim u Orkestru Bavarske Nacionalne opere, Minhenskom Radijskom Orkestru i Bach Collegiumu. Pobijedila je na nekoliko međunarodnih natjecanja, među ostalim Lions Club International i renomiranom natjecanju AUDI Mozart 2008 u Italiji. Kao član ansambla Villa Musica ostvarila je brojne koncerte sa međunarodno poznatim glazbenicima. Nastupala je sa Zagrebačkom filharmonijom, Hrvatskim komornim orkestrom, Zagrebačkim solistima i dr. Snimala je za HRT, te održala koncerte na Varaždinskim baroknim večerima i na festivalu Sv. Marka u Zagrebu. Svoj solo-album „Ständchen” je snimila u Švicarskoj. Do sada je nastupala u Italiji, Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Južnoj Americi i SAD-u.

Drugi član tria, klarinetist Domagoj Pavlović rođen je u Bjelovaru, a diplomirao je i magistrirao na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, u razredu Josipa Tonžetića. Usavršavao se na majstorskim tečajevima kod svjetski znanih Guya Deplusa (Francuska) i Michaela Edwardsa (SAD) te sudjelovao na seminarima iz komorne glazbe, radeći s Rudolfom Leopoldom (Austrija) i Matthiasom Maurerom (Švicarska). Upravo komorna glazba zauzima bitno mjesto u njegovom umjetničkom stvaralaštvu. Bio je članom više različitih sastava (puhački i glasovirski trio, klarinetski kvartet, puhački oktet), a sada je član Zagrebačkog puhačkog trija i dua Clarp (uz harfisticu Mirjanu Krišković). Surađuje sa ansamblima poput Gudačkog kvarteta Porin, Zagrebačkog kvarteta, ansambla Fronesis, a u posljednje se vrijeme bavi redakturom i snimanjem djela hrvatskih skladatelja za klarinet. Bavi se i pedagoškim radom, te je profesor na međunarodnoj ljetnoj školi Bisyoc (Engleska, Velika Britanija) te Ljetnoj školi Kaštela. Od 2002. godine solist je Simfonijskoga orkestra HRT-a.

Za glasovirom  muzicira pijanistica Mia Elezović. Diplomirala je glasovir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Zvjezdane Bašić, na Hochschule für Musik u Beču u klasi Hansa Petermandla te na Hochschule für Musik u Frankfurtu u klasi Herberta Seidela. Magistrirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Na poziv Japanske vlade 2004. odlazi na desetomjesečni studijski boravak u Kyoto. Sudjelovala je u brojnim majstorskim tečajevima i radionicama renomiranih profesora (S. Bishop-Kovacevich, E. Picht-Axenfeld, H. Nakamura, J. Perry, J.-F. Antonioli, J.O’Conor i dr.) i specijalizirala se u programu Contemporary Performance na Manhattan School of Music u New Yorku. Uspješno je nastupala na međunarodnim pijanističkim natjecanjima i primila različite nagrade za uspješno umjetničko djelovanje. Vrlo rano započinje međunarodnu koncertantnu aktivnost, a ističu se nastupi u Carnegie Hallu i Glasovirskom salonu Yamaha. Surađivala je s brojnim orkestrima i komornim sastavima u Europi, Japanu i Americi te umjetnicima i dirigentima (K. Ono, P. Dešpalj. P. Rophé, P. Škerjanc, Z. Srzić i dr.). Gošća je radijskih i TV programa u Hrvatskoj i Njemačkoj te domaćih i inozemnih glazbenih festivala. Kao pedagog djeluje na brojnim inozemnim glazbenim učilištima, a od studenog 2010. predaje na Conservatoire Royal de Liege u Belgiji.

 

 

%d bloggers like this: