O nama

Pučko otvoreno učilište “Dr. Ante Starčević” Gospić je kulturna, obrazovna, informativna i uslužna ustanova čiji je osnivač Grad Gospić.

Osnovna djelatnost je njegovanje, razvijanje i unaprjeđivanje svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i zadovoljavanje svih oblika zabavnih, kulturnih i umjetničkih potreba grada Gospića.

 

Pučko otvoreno učilište «Dr. Ante Starčević« Gospić pravni je sljedbenik Narodnog sveučilišta «Rade Končar« Gospić koje je osnovano1960. godine, tada kao općeobrazovna ustanova koja je imala zadaću zadovoljiti  kulturno-prosvjetne potrebe ljudi ovoga kraja, kako grada tako i sela.

Proteklih 50 godina rada Učilište je promijenilo različite nazive,  prošlo kroz razne reorganizacije ali uvijek se bavilo onim djelatnostima za koje je osnovano.

U početku svoga rada bilo je smješteno u maloj prizemnici od svega 40 m2 neposredno uz sadašnju zgradu Učilišta u kojoj je bila i Narodna knjižnica, a druge programske djelatnosti održavale su se u zgradi današnjeg kina «Korzo».

Početkom listopada 1978. godine prelaze u novouređeni prostor Doma kulture nakon čega dolazi do udruženja sa Radiom Gospić i Muzejom Like Gospić. Od tada djeluju pod nazivom Centar za kulturu Gospić sve do 1988. godine kada se Radio Gospić i Muzej Like Gospić osamostaljuju i postaju zasebne javne ustanove.

Centar za kulturu nastavio je sa svojim programskim djelatnostima sve do 1995. godine kada temeljem Zakona o ustanovama dolazi do usklađenja sa Zakonom i počinje rad pod nazivom Pučko sveučilište «Dr. Ante Starčević« Gospić.

Kao Pučko otvoreno učilište «Dr. Ante Starčević« Gospić djeluje od 1997. godine temeljem usklađenja sa Zakonom o pučkim učilištima pa sve do današnjih dana gdje je veliki broj polaznika i članova sudjelovalo u brojnim programima kulturnih djelatnosti i različitim oblicima obrazovanja.

Za vrijeme Domovinskog rata uz sva ratna razaranja i opasnosti, sa ponosom ističemo da je Učilište cijelo vrijeme radilo i sve djelatnosti su bile izuzetno aktivne sa mnogobrojnim kulturnim zbivanjima i sadržajima.

U kolovozu 2000. godine Gradska knjižnica i čitaonica Gospić temeljem usklađenja sa Zakonom o knjižnicama izlazi iz sastava Učilišta i osniva se javna ustanova pod nazivom Samostalna narodna knjižnica Gospić. Osnovna glazbena škola također završava sa tečajnim oblikom nastave i početkom 2008./09. školsku godinu prelazi u osnovnu školu “Dr. Jure Turić”  Gospić i počinje sa izvođenjem verificiranog programa nastave odobrenog od strane MZOiŠ.

Može se slobodno reći da je Pučko otvoreno učilište «Dr. Ante Starčević« Gospić središnje mjesto svih važnijih kulturnih zbivanja u gradu a isto tako je za istaknuti  uspješno provođenje  obrazovne  i andragoške djelatnosti.

 

 

Pučko otvoreno učilište “Dr. Ante Starčević” Gospić  u suradnji sa: